Αρχική σελίδα » ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση » Τεύχη Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης » Ανθρωπιστική Κατεύθυνση 2021-2

 

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση, Tόμος 8, Τεύχος 2, 2021

Στην ύλη του παρόντος τεύχους της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

Πρόλογος Διευθυντή της "Κινησιολογίας-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση"
Καρτερολιώτης, Κ.

Υπεραποστάσεις «Η Στροφή στην Εσωτερικότητα του Εαυτού». Μια Φαινομενολογική Εμπειρική Έρευνα
Λουκάς, Ι. & Γκιόσος, Ι.

Αντιλήψεις των φυσικοθεραπευτών από την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Ειδικά Σχολεία
Ντάγκας, Δ., Λουκοβίτης, Α., Μπαρκούκης, Β., Φωτιάδου, Ε., & Τσορμπατζούδης, Χ.

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης: Σχέση με ψυχολογικούς και φυσιολογικούς δείκτες και σύγκριση με συνεχόμενη προπόνηση μέτριας έντασης
Ρέππα, Κ.-Μ., Μπογδάνης, Γ., Σταύρου, Ν., & Ψυχουντάκη, Μ.

Οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές των μαθητών εντός της σχολικής φυσικής αγωγής
Ρόκα, Α., Διγγελίδης, Ν., Σταύρου, Ν., & Δανιά, Α.

Μορφικοί μετασχηματισμοί στους κυκλικούς χορούς της Νέας Βύσσας Έβρου μετά την επιβολή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών
Φιλιππίδου, Ε. & Καρφής, Β.