Αρχική σελίδα » Το Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ » ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ανθρωπιστική Κατεύθυνση

Η «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ανθρωπιστική κατεύθυνση» είναι ένα επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός του περιοδικού είναι να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της ανθρώπινης κίνησης για την ευημερία του ανθρώπου και την ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού, στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Φιλοδοξεί να προσφέρει έναν χώρο για επιστημονική συζήτηση σε θέματα που αφορούν ποικίλα επιστημονικά πεδία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού όπως, η παιδαγωγική, η ψυχολογία, η μεθοδολογία έρευνας, η οργάνωση & διοίκηση, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία και ο χορός. Εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές τον χρόνο και η πρόσβαση στα άρθρα του είναι ανοιχτή στο κοινό.

Το περιοδικό δέχεται προς κρίση (α) εμπειρικές εργασίες και (β) ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας. Όλες οι ερευνητικές εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση θα πρέπει να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Ιδρύματος στο οποίο εκπονήθηκαν.

Τρέχον τεύχος (2020)