Αρχική σελίδα » Το Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ » ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-Βιολογική Κατεύθυνση

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - Βιολογική Κατεύθυνση

Η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ- Βιολογική Κατεύθυνση είναι ένα επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορά στα πεδία Αθλητιατρική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Διατροφή, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία και Προπονητική.

Το περιοδικό δέχεται προς κρίση (α) εμπειρικές εργασίες και (β) ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές τον χρόνο και η πρόσβαση στα άρθρα του είναι ανοιχτή στο κοινό