Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επιστημονικό Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Εθνικής Αντίστασης 41
Δάφνη, Τ.Κ. 17237

Για πληροφορίες:
akleis@phed.uoa.gr
Αχιλλέας Κλεισούρας, Επιμελητής Έκδοσης