Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών

Υποβολή Εργασιών

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται ανώνυμα προς κρίση σε δύο εξειδικευμένους επιστήμονες κριτές, οι οποίοι το αξιολογούν και αποφαίνονται αν πληροί τις προϋποθέσεις για δημοσίευση. Οι κριτές αξιολογούν το άρθρο ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και το επιστρέφουν στη συντακτική επιτροπή του Περιοδικού εντός 30 ημερών μαζί με τα όποια σχόλιά τους. Στην περίπτωση που κάποιος κριτής αδυνατεί να αξιολογήσει το άρθρο εντός της προβλεπόμενης περιόδου ή αδυνατεί να το κρίνει αμερόληπτα, ενημερώνει άμεσα τη συντακτική επιτροπή.

Όλες οι ερευνητικές εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση θα πρέπει να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Ιδρύματος στο οποίο εκπονήθηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές διεθνών οργανισμών, το περιοδικό μπορεί να αρνηθεί τη θεώρηση άρθρων τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των δοκιμαζόμενων και των πειραματόζωων.

Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες για δημοσίευση θα πρέπει να μην έχουν ήδη δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό.

Τα συγγραφικά δικαιώματα των δημοσιευμένων εργασιών ανήκουν στην ΚΙΝΗΣΙOΛOΓIΑ.

Οι εργασίες που αφορούν τη Βιολογική Κατεύθυνση υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: akleis[at]phed.uoa[dot]gr 

Οι εργασίες που αφορούν την Ανθρωπιστική Κατεύθυνση  υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση:
kinesiology-human[at]phed.uoa[dot]gr