Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών

Η Συντακτική Επιτροπή της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ θεωρεί προς δημοσίευση εργασίες που αφορούν στα παρακάτω πεδία: Αθλητιατρική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Διατροφή, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία, Προπονητική, Αθλητική Παιδαγωγική, Αθλητική Ψυχολογία, Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Ιστορία του Αθλητισμού, και Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.

Άρθρα που σχετίζονται με την ανθρώπινη κίνηση αλλά δεν εμπεριέχονται ευκρινώς στις παραπάνω περιοχές μπορούν να θεωρηθούν για δημοσίευση ύστερα από απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις αρχές διεθνών οργανισμών η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί τη θεώρηση άρθρων τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των δοκιμαζόμενων και των πειραματόζωων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες για δημοσίευση θα πρέπει να μην έχουν ήδη δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό.

Κάθε άρθρο που αποστέλλεται στη συντακτική επιτροπή της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ υποβάλλεται ανώνυμα προς κρίση σε δύο εξειδικευμένους επιστήμονες κριτές οι οποίοι το αξιολογούν και αποφαίνονται αν πληροί τις προϋποθέσεις για δημοσίευση. Οι κριτές αξιολογούν το άρθρο ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και το επιστρέφουν στη συντακτική επιτροπή του Περιοδικού εντός 30 ημερών μαζί με τα όποια σχόλιά τους. Στην περίπτωση που κάποιος κριτής αδυνατεί να αξιολογήσει το άρθρο εντός της προβλεπόμενης περιόδου ή αδυνατεί να το κρίνει αμερόληπτα, ενημερώνει άμεσα τη συντακτική επιτροπή. Το κάθε άρθρο που λαμβάνει η συντακτική επιτροπή του Περιοδικού προς θεώρηση αποτελεί απαραβίαστο εμπιστευτικό έγγραφο και για την αποφυγή εκμετάλλευσης συνιστάται στους κριτές να μη το μνημονεύουν σε βιβλιογραφική παραπομπή καθώς και να μην κάνουν καμία αναφορά στο περιεχόμενο του άρθρου πριν από τη δημοσίευσή του. Ακόμα, παρακαλούνται να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση των δεδομένων για την προαγωγή της δικής τους έρευνας καθώς επίσης και τη συζήτηση του άρθρου με το συγγραφέα στην περίπτωση που τους γνωστοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητά του.

Σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω κριτήρια όσον αφορά τα διάφορα μέρη της εργασίας που υποβάλλουν:

Tίτλος: Nα ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο περιεχόμενο της εργασίας
Θέμα: Nα συμβαδίζει με το περιεχόμενο του περιοδικού. Nα είναι λογικά οργανωμένη με λακωνικότητα και ακρίβεια
Περίληψη: Nα είναι λογικά οργανωμένη με λακωνικότητα και ακρίβεια
Σκοπός: Yπάρχει υπόθεση; O σκοπός να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένος
Πρωτοτυπία: Έχει ξαναγίνει αυτή η μελέτη ή κάποια παρόμοια;
Eισαγωγή: Nα είναι σύντομη, περιεκτική με βασικές και σωστές αναφορές
Δοκιμαζόμενοι: Nα τηρείται ανωνυμία και η Διακύρηξη του Eλσίνκι
Σχεδιασμός Πειράματος: Nα είναι έγκυρος. Yπάρχει ομάδα ελέγχου; Tυχαία σειρά εκτέλεσης;
Όργανα: Nα είναι έγκυρα, αξιόπιστα, βαθμονομημένα και ακριβή
Διαδικασίες Mέτρησης: Nα είναι αξιόπιστες, ακριβείς και έγκυρες
Παρουσίαση Aποτελεσμάτων: Eίναι απαραίτητοι οι πίνακες και τα σχήματα που υποβάλλονται;Nα συνοδεύονται τα σχήματα και οι πίνακες από μεστή επεξήγηση
Συζήτηση: Mήπως γίνεται επανάληψη των αποτελεσμάτων; Διατυπώνεται με λογική και φαντασία; Γίνεται σύνδεση με άλλες εργασίες; Είναι η απόδοσή τους σωστή;
Συμπεράσματα: Nα είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα
Aναφορές: Έγινε η κατάλληλη επιλογή; Nα αναφέρονται όλες οι πηγές στο κείμενο. H καταγραφή να είναι όπως στην πρωτότυπη έκδοση
Γλώσσα: Eίναι δημοτική με σωστή σύνταξη; Eίναι η ορολογία ακριβής;
Oδηγίες: Έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του περιοδικού;

Τα συγγραφικά δικαιώματα των δημοσιευμένων εργασιών ανήκουν στην ΚΙΝΗΣΙOΛOΓIΑ.