Αρχική σελίδα » Τεύχη

Η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται κάθε εξάμηνο σε δύο τεύχη.

Το τεύχος της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με Ανθρωπιστική κατεύθυνση αφορά στην Αθλητική Παιδαγωγική, Αθλητική Ψυχολογία, Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Ιστορία του Αθλητισμού, και Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. Το τεύχος της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με Βιολογική κατεύθυνση αφορά στα πεδία Αθλητιατρική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Διατροφή, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία και Προπονητική.