Αρχική σελίδα » Το Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Το περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ δέχεται προς κρίση (α) εμπειρικές εργασίες και (β) ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές τον χρόνο και η πρόσβαση στα άρθρα του είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις: τη Βιολογική και την Ανθρωπιστική.

Η Βιολογική κατεύθυνση αφορά στα πεδία Αθλητιατρική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Διατροφή, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία και Προπονητική.

Η Ανθρωπιστική κατεύθυνση αφορά στα επιστημονικά πεδία της Αθλητικής Παιδαγωγικής, της Αθλητικής Ψυχολογίας, της Μεθοδολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Ιστορίας του Αθλητισμού και του Χορού.

Το περιοδικό δίνει βήμα σε όλες τις ποιοτικές ερευνητικές εργασίες αφού αυτές κριθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ως δημοσιεύσιμες. Στόχος του είναι να εμπλουτισθεί στο μέλλον και με ανασκοπήσεις ειδικής θεματολογίας, οι οποίες θα έχουν υψηλή κοινωνική αξία και θα άπτονται πρακτικών ζητημάτων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό καθώς επίσης και να συμπεριλάβει μια ενότητα στην οποία το ευρύ αναγνωστικό κοινό θα μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στις οποίες θα απαντούν ειδικοί επιστήμονες επί του συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, θα εκδίδονται σε τακτική βάση τα υλικά συμποσίων, ημερίδων και συνεδρίων του Τμήματος.

Ιδρυτής

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, ΣΕΦΑΑ , Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής

ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, ΣΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών