Αρχική σελίδα » Το Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Θεματολογία του Περιοδικού

Η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται κάθε εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και η πρόσβαση είναι δωρεάν. Περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες υπό μορφή ερευνητικού άρθρου, ανασκόπησης βιβλιογραφίας ενός επιστημονικού αντικειμένου και ανάλυσης ατομικών εξαιρετικών περιστατικών και εστιάζεται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: τη Βιολογική και την Ανθρωπιστική.

Η Βιολογική κατεύθυνση αφορά στα πεδία Αθλητιατρική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Διατροφή, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία και Προπονητική.

Η Ανθρωπιστική κατεύθυνση αφορά στην Αθλητική Παιδαγωγική, Αθλητική Ψυχολογία, Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Ιστορία του Αθλητισμού, και Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.

Το περιοδικό δίνει βήμα σε όλες τις ποιοτικές ερευνητικές εργασίες αφού αυτές κριθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ως δημοσιεύσιμες. Στόχος της συντακτικής επιτροπής είναι να εμπλουτισθεί στο μέλλον και με ανασκοπήσεις ειδικής θεματολογίας οι οποίες θα έχουν υψηλή κοινωνική αξία και θα άπτονται πρακτικών ζητημάτων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό καθώς επίσης και να συμπεριλάβει μια ενότητα στην οποία το ευρύ αναγνωστικό κοινό θα μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στις οποίες θα απαντούν ειδικοί επιστήμονες επί του συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, θα εκδίδονται σε τακτική βάση τα υλικά συμποσίων, ημερίδων και συνεδρίων του Τμήματος.